Karolcia098

14 tekstów – auto­rem jest Ka­rol­cia098.

Za późno jest wte­dy kiedy się poddajesz. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 24 czerwca 2010, 01:40

Do­goniły ją wspom­nienia, zdep­tały i zawróciły. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 3 maja 2010, 09:40

Nocą od­ważne ko­biety wy­lewają naj­więcej łez. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 2 maja 2010, 00:08

Gdy dusza cier­pi, ser­ce twardnieje. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 25 kwietnia 2010, 20:41

W ob­liczu tra­gedii, sta­jemy się lep­si. Na chwilę. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 kwietnia 2010, 00:11

Nie ob­wi­niaj lo­su. To ludzie. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 12 lutego 2010, 17:58

Nasze czy­ny są słuszne kiedy ma­my poczu­cie, że nie za­wied­liśmy i nie zra­niliśmy ko­goś nam bliskiego. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 lutego 2010, 19:52

Miłość.

Wyższość ducha nad ciałem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 stycznia 2010, 19:11

- Cze­mu płaczesz?
- Bo zno­wu czuję się sa­ma.
- Jeszcze się nie nau­czyłaś, że ludzie przychodzą i od­chodzą? Ale nie mar­tw się, ja zos­tanę z Tobą.

roz­mo­wa z Samotnością. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 9 stycznia 2010, 11:01

Nie można sta­wiać so­bie ba­rier. Świat jest pełen możliwości. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 grudnia 2009, 19:09
Karolcia098

Na zewnątrz optymistka, romantyczka. W środku jeszcze dziewczynka, która uczy się świata.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Karolcia098

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność